soppong

พ่นสารเคมีชนิด (ULV)

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2566

นำโดยนายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ลงพื้นที่พ่นสารเคมีชนิด (ULV) ณ.โรงเรียนบ้านน้ำริน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำริน โรงเรียนบ้านแม่หมูลีซอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หมูลีซอ โรงเรียนบ้านหนองขาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาว และโรงเรียนเคลื่อนที่บ้านดงมะไฟ