soppong

พ่นสารเคมีชนิด ULV พร้อมมอบทรายเทมีฟอส (Temefhose) ให้แก่ผู้นำชุมชน ณ บ้านไร่

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พ่นสารเคมีชนิด ULV พร้อมมอบทรายเทมีฟอส (Temefhose) ให้แก่ผู้นำชุมชน ณ บ้านไร่ หมู่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน