soppong

พ่นสารเคมีชนิด ULV ณ โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พ่นสารเคมีชนิด ULV ณ โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ หมู่ 2 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน