soppong

พ่นสารเคมีชนิด ULV กรณีเกิดโรคไข้เลือดออก ณ วัดถ้ำพญางู

วันที่ 19 ตุลาคม 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้บุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พ่นสารเคมีชนิด ULV กรณีเกิดโรคไข้เลือดออก ณ วัดถ้ำพญางู หมู่ 1 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน