soppong

พิธีไหว้ศาลพระภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องประจำปี2560

พิธีไหว้ศาลพระภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องประจำปี2560

คณะองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องร่วมกันทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิประจำปี2560