soppong

พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565

เวลา 09.00 น.

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน