soppong

ผู้บริหารร่วมกิจกรรม “โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน กีฬาต่อต้านยาเสพติด”

วันที่ 15 มิถุนายน 2567

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมกิจกรรม “โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน กีฬาต่อต้านยาเสพติด” ณ.บ้านปางคาม ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายวีรพงศ์ รัตนศรี นายอำเภอปางมะผ้า เป็นประธานในพิธีเปิด