soppong

ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

วันที่ 19 เมษายน 2561 พนักงานส่วนตำบลสบป่อง และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง รวมถึงพี่น้องชาวบ้านจากบ้านสบป่อง บ้านไร่ และบ้านหนองตอง ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มารดน้ำดำหัวผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง เพื่อเป็นการขอขมาและขอพรตามประเณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์)