soppong

ร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง และนมัสการพระพุทธมหาณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2559

“ร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง”

                        1

20160625_090932 20160625_090932 20160625_092401 20160625_092354
20160625_090514

“นมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมกต)”

20160625_094434      20160625_094427 20160625_094210