soppong

บุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง นำไม้ที่ขวางทางหลักหมู่บ้านออก

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องรับแจ้งเหตุตากชาวบ้านกึ๊ดสามสิบ มีเหตุค้นไม้ล้มขวางทาง เป็นเหตุทำให้ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้บุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง นำไม้ออกอย่างเรียบร้อย ชาวบ้านสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ณ บ้านกึ๊ดสามสิบ หมู่ 6 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน