soppong

นำไม้ไผ่ที่ล้มขวางทางออกจากถนน

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง รับแจ้งจากชาวบ้าน มีไม้ไผ่ล้มขวางทางจราจร บริเวณหน้าถ้ำผีแมน นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบลสบป่อง นำไม้ไผ่ที่ล้มขวางทางออกจากถนน