soppong

นำไม้ออกจากถนน

วันที่ 10 ตุลาคม 2566

นายสุริยัน ปัญญา ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน มีต้นไม้ล้มขวางทางเข้าหมู่บ้านกึ๊ดสามสิบ หมู่ 6 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงมอบหมายบุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ปฏิบัติการนำไม้ออกจากถนนเป็นที่เรียบร้อย