soppong

นำส่งผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลปางมะผ้า

วันที่ 12 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่บ้านสบป่อง มีผู้ป่วยหายใจติดขัด นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จึงสั่งการให้พนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง นำส่งผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน