soppong

นำส่งน้ำอุปโภคให้แก่ราษฎร

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องมอบหมายให้บุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง นำน้ำอุปโภคไปส่งให้แก่ราษฎรบ้านไร่ หย่อมบ้านท่าไคร้ หมู่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน