soppong

นำรถชาวบ้านออกจากการตกร่องน้ำ

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566. เวลา 13.30

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง รับแจ้งเหตุจากชาวบ้าน มีรถยนต์ส่วนบุคคล ตกร่องน้ำ ไม่สามารถออกได้ จึงมอบหมายให้บุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ช่วยนำรถออกจากสถานที่ดังกล่าวข้างต้น