soppong

นำผู้ป่วยจากบ้านแม่อูมอง หย่อมบ้านลุกป่าก๊อ ไปส่งที่โรงพยาบาลปางมะผ้า

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566 นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้หน่วยปฏิบัติการรถฉุกเฉิน EMS องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง นำผู้ป่วยจากบ้านแม่อูมอง หย่อมบ้านลุกป่าก๊อ ไปส่งที่โรงพยาบาลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน