soppong

นำผู้ป่วยจากบ้านบ้านสบป่อง ไปส่งที่โรงพยาบาลปางมะผ้า

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 21.30 น.

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน มีผู้ป่วยไม่สามารถไปโรงพยาบาลเองได้ จึงมอบหมายให้บุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง นำผู้ป่วยจากบ้านบ้านสบป่อง ไปส่งที่โรงพยาบาลปางมะผ้า อำเภอป่งมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนสอน