soppong

นำน้ำอุปโภคไปส่งให้แก่ราษฎร

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องได้รับคำร้องจากชาวบ้านแม่หมูลีซอ ไม่มีน้ำอุปโภคใช้ จึงสั่งการให้บุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง นำน้ำอุปโภคไปส่งให้แก่ราษฎร ณ บ้านแม่หมูลีซอ หมู่ 8 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน