soppong

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง นำไม้ไผ่ที่ขวางทางออกจากถนน

วันที่ 9 สิงหาคม 2566

เวลา 14.00 น.

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

นำไม้ไผ่ที่ขวางทางออกจากถนน เส้นทางหลักบ้านแม่อูมอง

หมู่ 5 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน