soppong

ทำความสะอาดสนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง นำรถน้ำ ไปฉีดล้างทำความสะอาดสนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน