soppong

ทำความสะอาดบริเวณหน้า วัดถ้ำผามอญ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ตามคำร้องของสำนักสงฆ์วัดถ้ำผามอญ นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้บุคลากรฝ่านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ทำความสะอาดบริเวณหน้า วัดถ้ำผามอญ หมู่ 1 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน