soppong

ทำความสะอาดบริเวณภายในวัดสบป่อง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้บุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ทำความสะอาดบริเวณภายในวัดสบป่อง เพื่อเตรียมการสถานที่การทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566