soppong

ตัดต้นไม้ที่ล้มทับบ้านพักเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอปางมะผ้า

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ไปตัดต้นไม้ที่ล้มทับบ้านพักเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน