soppong

ตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางจราจร

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ระหว่างการไปปฏิบัติราชการ นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง เห็นมีต้นไม้ล้มขวางทางจราจร จึงสั่งการให้บุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มาตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางจราจร ให้สามารถสัญจรไปมาสะดวก