soppong

ตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางจราจร

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 22:00 น.

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านสบป่อง หมู่ 1 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีไม้ล้มขวางทางบริเวณหน้าป่าช้าบ้านสบป่อง จึงมอบหมายให้บุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ไปตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางจราจรอย่างเรียบร้อย