soppong

ดับไฟในพื้นที่ดับไฟป่า

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีไฟไหม้ป่าบริเวณหลังโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบป่อง นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้ นายเสรี แพร่ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง นำพนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง หน่วยไฟป่าปางมะผ้าและอาวาสมัครรักษาดินแดนอำเภอปางมะผ้าเข้าพื้นที่ดับไฟในพื้นที่ดับไฟป่า สามารถควบคุมและดับไฟป่าได้สำเร็จ