soppong

ดับไฟป่า

วันที่ 28 มีนาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง รับแจ้งเหตุไฟป่าลุกล้ำเข้ามาทางบริเวณหลังมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย สาขาปางมะผ้า นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จึงมอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทสสาธารณภัยควบคุมไฟป่าเหตุได้ทัน