soppong

ดับไฟป่า

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีไฟไหม้ป่าบริเวณบ้านสบป่อง (น้ำฮู) นายสุริยัน ปัญญานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง เข้าพื้นที่ดับไฟในพื้นที่ดับไฟป่า สามารถควบคุมและดับไฟป่าได้สำเร็จ