soppong

ดับไฟป่า

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ออกพื้นที่ดับไฟป่าบริเวณหลังวัดมิ่งเมือง หมู่ 1 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถควบคุมเหตุไฟไหม้ ไม่ให้ลุกลามไว้ได้