soppong

ดับไฟป่า

วันที่ 28 มีนาคม 2566

นายสุริยัน ปัญญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องช่วยกันดับไฟป่า บริเวณบ้านไร่ หย่อมบ้านน้ำฮู หมู่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน