soppong

ดับไฟป่า ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานปเองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมช่วยดับไฟป่า ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด สามารถควบคุมไฟได้อย่างเรียบร้อย