soppong

ดับไฟป่า ณ จุดชมวิวดอยกิ่วลม

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ไปร่วมดับไฟป่า กับอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอปางมะผ้า หน่วยดับไฟป่าปางมะผ้า ณ จุดชมวิวดอยกิ่วลม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน