soppong

ดับไฟป่าหน้าถ้ำผีแมน

วันที่ 14 เมษายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ ข้างน้ำลาง บริเวณหริาถ้ำผีแมน นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานป่องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ดับไฟป่าหน้าถ้ำผีแมน สามารถควบคุมแบะดับไฟป่าได้สำเร็จ