soppong

ดับไฟป่าที่สถานีตำรวจภูธรปางมะผ้า

วันที่ 13 เมษายน 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานป่องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ดับไฟป่าที่สถานีตำรวจภูธรปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน