soppong

ดับไฟกองเปลือกข้าวโพด

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ได้รับเเจ้งจาก องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด ขอพนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องช่วยดับไฟ ที่ไหม้เปลือกข้าวโพด บริเวรข้างโรงเรียนวนาหลวง ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน