soppong

แหล่งท่องเที่ยวดอยกิ่วลม

จุดชมวิวดอยกิ่วลม

pangmapha1

จุดชมวิวดอยกิ่วลม…เ ป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีก    ที่หนึ่ง จุดชมวิวดอยกิ่วลมจะอยู่ก่อนถึงอำเภอปางมะผ้า 20กิโลเมตร เส้นทางอำเภอปาย-ปางมะผ้า และเป็นทางผ่านเพื่อไปยังตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน อีก 84 กิโลเมตร จุดชมวิวดอยกิ่วลมสูงจากระดับน้ำทะเล 1,431 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวได้ทั้งสองด้านทั้งฝั่งของอำเภอปาย และทางฝั่งของอำเภอปางมะผ้า ด้วยเหตุที่

จุดชมวิวดอยกิ่วลมอยู่ติดถนนนักท่องเที่ยวจึงนิยมจอดรถแวะพักเข้าห้องน้ำ ดื่มกาแฟที่ร้านปลายฟ้าเป็นศาลาที่ด้านบนสามารถเดินขึ้นไปนั่งชมวิว พักผ่อนได้ หรือถ่ายรูปกับน้องๆ ชาวเผ่าลีซอ คิดค่าบริการ 5-10 เป็นที่ระลึก ชมความงามของยอดดอย ทะเลหมอกที่ปกคลุม เดินดูร้านค้าของชาวเขาเผ่าลีซอ สินค้าส่วนมากก็จะเป็นกระเป๋า หมวกชาวเขา  มีหลายร้านตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งของจุดชมวิวดอยกิ่วลม7
239636
5