soppong

ช่วยเหลือเหตุท่อน้ำอุดตัน

วันที่ 24 สิงหาคม 2566

ตามคำร้องจากร้านปางมะผ้าฟามาซี เหตุท่อน้ำอุดตันภายในบ้าน นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จึงมอบหมายให้บุคลากรฝ่ายกองช่างและบุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ช่วยเหลือร้านดังกล่าวข้างต้น