soppong

ช่วยกันทำความสะอาดถนนเหตุน้ำป่าไหลหลาก

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 นำโดยนายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พร้อมด้วยบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ช่วยกันทำความสะอาดถนนเหตุน้ำป่าไหลหลาก บริเวณบ้านสบป่อง (ซอยรวมใจ) หมู่ 1 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน