soppong

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว

เมื่อวันที่ 22 ธันวามคม 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องมอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและพนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวเพิ่มเติม ณ บ้านไร่ หย่อมบ้านท่าไคร้ หย่อมบ้านสามหลัง และวัดป่าชัยมงคล หมู่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน