soppong

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพนักงานฝ่ายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวเพิ่มเติม ณ บ้านแม่หมูลีซอ และหย่อมบ้านดงมะไฟ หมู่ 8 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน