soppong

งานสืบสานประเพณีปอยส่างลอง

วันที่ 27 มีนาคม 2566

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมงานสืบสานประเพณีปอยส่างลอง ณ ที่พักสงฆ์วัดถ้ำพญางู ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายศราวุธ ธังดิน นายอำเภอปางมะผ้า เป็นประธาน ในพิธีเปิด