soppong

กิจกรรม “หนูน้อยจิตอาสา”

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องร่วมกิจกรรม “หนูน้อยจิตอาสา” ณ ศุนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านสบป่อง หมู่ 1 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน