soppong

อบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน

องต์การบริหารส่วนตำบลสบป่่องจัดโครงการ อบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด