soppong

การปรับเกลี่ยถนน

วันที่ 15 สิงหาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านแม่อูมอง หมู่ 5 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่าชาวบ้านไม่สามารถสัญจรไปมาได้ เนื่องจากฝนตกหนักแล้วมีขี้โคลนบนท้องถนนเป็นจำนวนมาก นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จึงมอบหมายให้นายพายัพ มังกรชัยศิลป์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง นายสรรค์ ปามือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง นำบุคลากรฝ่ายงานกองช่างและบุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ไปดำเนินการปรับเกลี่ยถนนเส้นดังกล่าว ให้ชาวบ้านสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก