soppong

กลุ่มเย็บกระเป๋าลีซอ

กระเป๋าลีซอ

58070001546355_55a

รหัสสินค้า : 580701-F001
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้าและเครื่องแต่งกาย
กระเป๋าลีซอ (รหัสโอทอป 58070001546355)
ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก :0.00 กรัม
สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระดับดาว :ดาว ดาวดาวดาว(ปี 2555) 
- บาท 
สถานที่จัดจำหน่าย 
กลุ่มเย็บกระเป๋าลีซอ 
39/ช ม.7 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150 
โทร :  080-6737020