soppong

กลุ่มหัตถกรรมลีซอน้ำริน

กระเป๋าผ้าทอ

น้ำริน

รหัสสินค้า : 580701-H001
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้าและเครื่องแต่งกาย
กระเป๋าผ้าทอ (รหัสโอทอป 58070004786357)
ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก :0.00 กรัม
สนค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระดับดาว :  ดาวดาวดาวดาว(ปี 2555) 
- บาท 
สถานที่จัดจำหน่าย 
กลุ่มหัตถกรรมลีซอน้ำริน 
10/1 ม.2 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150 
ติดต่อ : 
โทร :  080-4913409