soppong

กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าบ้านน้ำริน

กระเป๋าช็อบปิ้ง

2

 รหัสสินค้า : 580701-A003
 ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 กระเป๋าช็อบปิ้ง (รหัสโอทอป 580700008
 ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
 น้ำหนัก :0.00 กรัม
 สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ระดับดาว : ดาว ดาวดาวดาว(ปี 2555)
 - บาท

 

กระเป๋าลีซอ

3.

 รหัสสินค้า : 580701-A002
 ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 กระเป๋าลีซอ (รหัสโอทอป 580700905201)
 ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
 น้ำหนัก :0.00 กรัม
 สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ระดับดาว : ดาวดาวดาวดาว (ปี 2553)
 - บาท

 

กระเป๋าสะพายวิป 2 ชั้น

6

 รหัสสินค้า : 580701-A001
 ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 กระเป๋าสะพายวิป 2 ชั้น(OTOP)
 ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
 น้ำหนัก :0.00 กรัม
 สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 - บาท

 

ผ้าทอลีซอ

4

 รหัสสินค้า : 580701-A201
 ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอลีซอ เป็นผ้าด้ายถักปักลวดลายลีซอ มีให้เลือกมากมาย เช่น ย่าม กระเป๋า ซองแว่นตา ซองโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น(OTOP)
 ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
 น้ำหนัก :0.00 กรัม
 สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 180.00 บาท

กระเป๋าผ้าทอลีซอ

5

 รหัสสินค้า : 580701-A104
 ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 กระเป๋าผ้าทอลีซอ(OTOP)
 ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
 น้ำหนัก :0.00 กรัม
 สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 150.00 บาท

 

5.2

 รหัสสินค้า : 580701-A105
 ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 กระเป๋าผ้าทอลีซอ(OTOP)
 ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
 น้ำหนัก :0.00 กรัม
 สนค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 150.00 บาท

 

5.3

 รหัสสินค้า : 580701-A103
 ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 กระเป๋าผ้าทอลีซอ(OTOP)
 ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
 น้ำหนัก :0.00 กรัม
 สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 150.00 บาท

 

กระเป๋าผ้าทอลีซอ

77

 รหัสสินค้า : 580701-A101
 ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร
 กระเป๋าผ้าทอลีซอ(OTOP)
 ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
 น้ำหนัก :0.00 กรัม
 สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 90.00 บาท

 

7

 รหัสสินค้า : 580701-A102
 ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 กระเป๋าผ้าทอลีซอ(OTOP)
 ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
 น้ำหนัก :0.00 กรัม
 สนค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 90.00 บาท

 

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าบ้านน้ำริน
 82 หมู่ 2 บ้านนาริน ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150
ติดต่อ : นายอะสือมะ ยาเขต
โทร :  086 1912640, 087 1817443