soppong

กลุ่มพัฒนาชุมชนบ้านแม่หมูลีซอ

กระเป๋าลีซอ

2

รหัสสินค้า : 580701-E002
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้าและเครื่องแต่งกาย
กระเป๋าลีซอ (รหัสโอทอป 58070003854450)
ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก :0.00 กรัม
สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระดับดาว : ดาว ดาวดาวดาว(ปี 2555)
- บาท

 

 

กระเป๋าสะพายข้างผู้หญิงลายลีซอ

3

รหัสสินค้า : 580701-E001
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช้ ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
กระเป๋าสะพายข้างผู้หญิงลายลีซอ (รหัสโอทอป 580700155203)
ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก :0.00 กรัม
สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระดับดาว :ดาวดาวดาวดาว  (ปี 2553)
- บาท

 

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มพัฒนาชุมชนบ้านแม่หมูลีซอ
2 หมู่ 8 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150
ติดต่อ :
โทร :  080-4935691, 088-4311400