soppong

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าลีซอ

กระเป๋าเครื่องสำอางสามเหลี่ยม

580700175202_52

รหัสสินค้า : 580701-D001
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้าและเครื่องแต่งกาย
กระเป๋าเครื่องสำอางสามเหลี่ยม (รหัสโอทอป 580700175202)
ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก :0.00 กรัม
สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระดับดาว :  ดาวดาวดาว(ปี 2552)
- บาท
สถานที่จัดจำหน่าย
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าลีซอ
82 น้ำริน หมู่ 2 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150
ติดต่อ : นางอะซือมะ ยาเขต
โทร :  08 6360 4618