soppong

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าลีซอหนองตอง

กระเป๋าสะพายใหญ่

1

รหัสสินค้า : 580701-C001
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้าและเครื่องแต่งกาย
กระเป๋าสะพายใหญ่ (รหัสโอทอป 580700165204)
ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก :0.00 กรัม
สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระดับดาว : ดาวดาวดาวดาว(ปี 2552) 
- บาท

กระเป๋าสะพายและหิ้ว

2

รหัสสินค้า : 580701-C003
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้าและเครื่องแต่งกาย
กระเป๋าสะพายและหิ้ว (รหัสโอทอป 58070001747890)
ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก :0.00 กรัม
สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระดับดาว :ดาวดาวดาวดาว(ปี 2555)
- บาท

 

กระเป๋าสะพายลวดลายลีซอ

3

รหัสสินค้า : 580701-C002
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้าและเครื่องแต่งกาย
กระเป๋าสะพายลวดลายลีซอ (รหัสโอทอป 580700165201)
ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก :0.00 กรัม
สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระดับดาว : ดาวดาวดาวดาว(ปี 2553)
- บาท

 

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าลีซอหนองตอง
81 หนองตอง หมู่ 7 แม่ฮ่องสอน-ปาย ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150
ติดต่อ : นางสายทอง แซ่จาง
โทร :  084-4877938